Masaż relaksacyjny, moksowanie koni, bańki chińskie – 12.06.2023, Wrocław

500.00 

Opis

Warsztaty z masażu relaksacyjno – pobudzającego z elementami baniek chińskich i moksy dla koni 12 czerwiec Tor Wyścigów Konnych Partynice, Zwycięska 2, Wrocław 

NOWOŚĆ!!!!
Tego jeszcze w Polsce nie było ?

Zapraszamy na autorskie warsztaty z masażu relaksacyjno – pobudzającego metodą Pauliny Puchały z elementami medycyny chińskiej w formie moksy oraz baniek chińskich.

Koszt szkolenia: 500 zł
W planie szkolenia:
– masaż relaksacyjno – pobudzający metodą Pauliny Puchały
– stretching
– diagnostyka – odnajdywanie źródła bólu
– moksa – podstawy
– bańki chińskie – podstawy
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli koni i jeźdźców, którzy chcą być świadomi napięć w ciele koni i chcą nauczyć się prostych technik niwelowania tych napięć.
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej z naciskiem na część praktyczną. Uczestnicy zanim pójdą pracować z końmi poznają technikę moksy i baniek chińskich na sobie (bańki gumowe).
W koszt szkolenia wliczone są:
– ciepłe napoje
– słodki poczęstunek
– skrypt
– pamiątkowy certyfikat
– 1 sztuka moksy
– 1 sztuka bańki
– ebook „Masaż konia receptą na zdrowie!” autorstwa Pauliny Puchała
Plan szkolenia :
9.00 – 12.00 część teoretyczna na sali z elementami praktycznymi na sobie
13.00 – 14.00 obiad – (płatny we własnym zakresie, koszt ok 30 zł)
14.00 – 19.00 praktyka na stajni
Zapisy oraz informacje:
szkolafizjoterapiikoni@onet.pl
telefon 796 333 562

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin dostępny drogą mailową.

 

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu:

Regulamin szkolenia „Kurs masażu relaksacyjno – pobudzającego z elementami baniek chińskich i moksy ” 12.06.2023 Tor Wyścigów Konnych Partynice, Zwycięska 2, Wrocław

1.

Kurs prowadzi Szkoła Fizjoterapii Koni reprezentowana przez Dyrektora Placówki Pauliną Puchała.

2.

Szkoła Fizjoterapii Koni prowadzi kurs w Zwycięska 2, Wrocław

3.

Kurs trwa od godziny 9.00 do godziny 19.00 z przerwą na obiad od 13.00-14.00.

4.

Warunkiem zapisania się na kurs jest opłacenie całego kursu w kwocie 500 zł tytułem – „opłata za kurs masażu” – należy również podać imię i nazwisko osoby, która weźmie udział. Opłatę należy uiścić na konto: 89 1050 1908 1000 0092 5327 5813, Happy Horse spółka zoo, Zielona 77, 58-125 Pszenno.

5.

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6.

W przypadku rezygnacji z kursu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaconej kwoty. Uczestnik może jednak wskazać osobę, która weźmie udział w kursie zamiast niego.

7.

Organizator kursu ma prawo w wyniku sytuacji niezależnej od niego kurs odwołać, wtedy przysługuje Uczestnikom zwrot całej kwoty za szkolenie w wysokości 500 zł. Odwołanie kursu może nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kursu.

8.

Organizatorowi kursu przysługuje prawo do przełożenia kursu z przyczyn od niego niezależnych na inny termin, wtedy Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z kursu i opłata za kurs podlega w całości zwrotowi.

9.

Dyrektor Placówki zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników – tj. 10 Uczestników. Wtedy każdy z Uczestników również otrzymuje zwrot całej kwoty za kurs.

10.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pisemnie do Dyrektora Placówki.